Gurney/Stretcher > Gurney

Model 911-B Bariatric MRI Safe Gurney

Capacity 600 lbs.

$1,600.50
Model 1190 Bariatric Gurney
Model 1190 Bariatric Gurney

Capacity 1000 lbs.

$4,500.00 - $4,920.60